Ochrana osobných údajov

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:
Magnificent Dragonflies s.r.o.

So sídlom:

Moyzesova 906/7
Žilina 010 01
IČO: 46 874 615
E-mail: magnificent.dragonflies@gmail.com

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.57694/L.

Aké údaje zbierame

Údaje pri nákupe (eBookov, členstva*)

Pri nákupe od Vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých Vám nákup nevieme zaslať a Vašu objednávku vybaviť, ako Vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Jediný údaj, ktorý v tejto súvislosti ukladáme, súvisí s funkciou „zapamätania“ si Vašej karty. Aj túto funkciu však zabezpečuje banka a jedine tá vie spárovať vaše číslo karty s anonymizovaným údajom, pod ktorým si Vašu kartu zapamätal náš systém.

Údaje pri vytvorení konta - registrácia v Magnificent Dragonflies´ Club-e

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto - registráciu, zbierame aj údaje s tým súvisiace, aby sme s Vami vedeli komunikovať a zaslať Vám príslušný doklad o úhrade.

* Keďže ide o spoplatnenú registráciu a rovnako ako pri kúpe eBookov sa jedná o nákup, riadime sa rovnakými pravidlami ako je uvedené vyššie (viď odsek Údaje pri nákupe).

Vytvorenie konta je u nás povinné len v prípade, ak máte záujem o sprístupnenie rozšíreného digitálneho obsahu, ktorý je bežným užívateľom nedostupný. Bez registrácie a uhradeného členského poplatku Vám tento obsah nevieme sprístupniť.

Môžete sa však slobodne rozhodnúť, že nám oznámite aj ďalšie údaje o Vás v prípade, že si chcete svoje konto personalizovať a tým zlepšiť efektivitu jeho využívania. Takto Vám bude ponúkaný a odporúčaný digitálny obsah prispôsobený Vašim preferenciám.

Pokiaľ si prajete využívať služby našej stránky www.magnificentdragonflies.com bezplatne, máte tak možnosť urobiť. V tomto prípade Vám bude sprístupnený len viditeľný obsah. Ak sa rozhodnete rozšíriť obsah z web stránky o pravidelný odber vzdelávacích e-mailov vo frekvencii raz týždenne, je potrebné aby ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť na komunikáciu s Vami.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa Vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o Vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo Vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre Vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby Vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre Vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Ako používame súbory cookies

Ako je možné odmietnuť súbory cookies

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.

Ako údaje používame

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od Vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od Vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie.

Údaje a informácie, ktoré sme o Vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do Vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že Vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na Vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu Vašich údajov vo Vašej objednávke alebo používateľskom konte.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas alebo ak ste zasielanie komunikácie v nákupnom procese neodmietli, posielame Vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať.

Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing. Napríklad údaje o Vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste u nás kúpili, využívame na to, aby sme Vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať, a aby sme Vám na našej stránke zobrazovali obsah, ktorý je pre Vás relevantný.

Informácie o návštevách a pohybe na našej web stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených produktoch využívame aj pre účely reklamy a marketingu. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Vaše osobné údaje neprenášame a do tretích krajín mimo EÚ, rovnako ani do žiadnej medzinárodnej organizácie.

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s Vaším užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre Vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené, uchovávame Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla tri a pol roka od jej doručenia.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR a Zákonom.

Aké sú Vaše práva

Z tohto, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva.

Ako si uplatniť Vaše práva

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním e-mailovej správy na magnificent.dragonflies@gmail.com alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti “Kto sme a kde nás môžete kontaktovať” uvedenej v úvode tohto textu.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach Vášho konta, alebo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, alebo prostredníctvom ich webovej stránky www.dataprotection.gov.sk.

Dodatočné informácie

Na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webové stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. Napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. V tejto súvislosti Vás preto vyzývame k spolupráci. Ak máte akékoľvek podozrenie na protizákonné chovanie niektorej z tretích strán, kontaktujte nás prostredníctvom našich kontaktných údajov uvedených v časti “Kto sme a kde nás môžete kontaktovať”.

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich najnovšiu verziu na našej web stránke www.magnificentdragonflies.com.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné od 21.12.2020.