Contact us

Magnificent Dragonflies s.r.o.

Moyzesova 906/7
Žilina 010 01
IČO: 46 874 615

Email: magnificent.dragonflies@gmail.com

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK4211110000001621828008
BIC/SWIFT: UNCRSKBX

Predávajúci je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.57694/L.

 

 

 

 

Máte otázku?
Napíšte nám!